Розетта горошок 13л Д 340 с подд. мрамор С129МРА /

ТД "Росток" г. Иркутск, Литвинова 20, строение 7, тел (8-3952) 29-00-98.