Розетта горошок 1,7л Д 170 с подд. мрамор С126МРА /12

ТД "Росток" г. Иркутск, Литвинова 20, строение 7, тел (8-3952) 29-00-98.