Атлет (амп. 1,5 мл) Зел. аптека (200)

ТД "Росток" г. Иркутск, Литвинова 20, строение 7, тел (8-3952) 29-00-98.